Przewierty horyzontalne sterowane

Kiedy korzystać z tej usługi

Przewierty sterowane to nowoczesna metoda bezwykopowej instalacji rur i kabli pod ziemią. Idealna dla wymagających projektów, zapewnia minimalne zakłócenia i precyzyjne wykonanie. Są idealne, gdy potrzebne jest instalowanie rur, kabli czy przewodów pod przeszkodami takimi jak drogi, rzeki, zabudowania czy tory kolejowe. Metoda ta jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie tradycyjne wykopy byłyby trudne, kosztowne lub niemożliwe do wykonania.

Jakie problemy rozwiązuje

Technologia przewiertów sterowanych pozwala na minimalizację zakłóceń w infrastrukturze oraz środowisku. Dzięki niej można uniknąć kosztownych i czasochłonnych prac wykopowych, ograniczając jednocześnie negatywny wpływ na otoczenie. Idealnie sprawdza się w obszarach miejskich i przemysłowych, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Jak przebiega realizacja usługi

Proces przewiertów sterowanych rozpoczyna się od dokładnej analizy terenu i przygotowania projektu. Następnie specjalistyczne urządzenia wiercą otwór pilotażowy, który jest następnie poszerzany do odpowiedniej średnicy. W końcowym etapie instalowane są rury lub kable, które są przeciągane przez przygotowany otwór. Cały proces jest monitorowany i kontrolowany, aby zapewnić precyzję i bezpieczeństwo.

Jaki jest efekt

Efektem przewiertów sterowanych jest bezpieczna i precyzyjna instalacja rur lub kabli pod ziemią, bez konieczności prowadzenia dużych wykopów. Zapewnia to minimalne zakłócenia dla otoczenia i użytkowników terenu, a także trwałe i niezawodne rozwiązania infrastrukturalne.

W czym możemy Ci dziś pomóc?

Wypełnij formularz kontaktowy

Cena za usługę kalkulowana jest indywidualnie w zależności od zakresu prac, uzbrojenia terenu, warunków gruntowych oraz odległości od naszej bazy. Wyceny przygotowujemy bezpłatnie!

Skontaktuj się z nami